Skupinové vzdělávací akce na přání

Skupinové vzdělávací akce probíhají na základě individuální objednávky přímo v prostorách klienta a mohou být upraveny podle specifických požadavků a potřeb objednatele. Objednejte seminář či kurz a navrhněte termín konání.

Individuální koučink

Pro zájemce o rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti osobního rozvoje poskytuji individuální koučink. Zájemcům o intenzivní formu vzdělávání může být vytvořen individuální studijní program.

* Proč využívat můj individuální koučink:

  • Klienta vedu k dlouhodobému rozvoji jeho konkrétního osobního potenciálu
  • Výsledkem spolupráce je průběžné získávání kvalifikované zpětné vazby
  • Kladu důraz nejen na dosažení cílů, ale i na průběh cesty, kterou společně projdeme

* Na co se vás budu ptát na začátku:

  • Jakou máte představu o tématickém a časovém rámci spolupráce?
  • Jak si představujete optimální průběh spolupráce?
  • Jak si představujete optimální výsledek spolupráce?

* Čím obvykle začínáme:

  • Stanovíme „pravidla hry“ – systém a cíle spolupráce
  • Provedeme společně rámcovou analýzu vzdělávacích potřeb
  • Vytvoříme tématicky strukturovaný osobní rozvojový plán (ORP)
  • Dohodneme kritéria a metodiku hodnocení dosažených výsledků