Naučíme vás dělat to,
co jste dosud nedělali,
abyste dokázali zvládnout to,

co jste dosud nezvládli.“

Proč se zúčastnit

● rozšíříte si užitečné znalosti
● získáte aplikační dovednosti
● posílíte energii a pozitivní motivaci

Co si odnesete

● hlubší vědomosti a přehled
o fungování lidské mysli
● prakticky využitelné aplikace
v osobním i profesním životě
● novou inspiraci pro svůj
další rozvoj

Lektorem pořadů je Petr Šika.
Jako pedagog působí
v akademickém prostředí čtyř
států v Česku, na Slovensku,
v Německu a Rakousku.


Praktické zkušenosti
s vrcholovým řízením získal
ve funkci senátora
akademického senátu
Západočeské univerzity
v Plzni. Za lektorskou činnost
byl vyznamenán výroční
plaketou Městské části Praha 7.

Unikátní kompetence

Vytvořili jsme pro vás sadu
unikátních produktů. Naučíme
vás například používat techniku
Sedmi klíčů. Je to vynikající
metoda komplexního řízení
osobního rozvoje.

● příjemná atmosféra
● chytré nápady
● skvělá inspirace

Máte se opravdu na co těšit 🙂

Přihlaste se

datummísto konánípořadpřihlášky do

Do základní verze
pro stolní počítače >