Individuální služby

seminare-g kurzy-g indiv-o sen-g zaba-g

Kurzy a semináře pro uzavřenou skupinu

Témata veřejných kurzů a seminářů je možno objednat i pro uzavřenou skupinu (podnikové vzdělávání, obecní a městské úřady, zájmové organizace).


Individuální kurzy a semináře

Témata veřejných kurzů a seminářů je možno objednat i pro individuální zájemce.


Osobní strategický rozvojový plán

Sestavení a implementace osobního rozvojového plánu s podporou individuálního mentora (vhodné pro děti i dospělé).


Osobní koučink

Individuální osobní rozvoj ve zvolených tématických oblastech formou osobního koučinku (vhodné pro děti i dospělé).

Comments are closed.