Akademie Cesty změny

Akademie Cesty změny vznikla v roce 2012. Svým klientům poskytuje vzdělávací služby zaměřené na prohlubování znalostí a schopností v oblasti osobního rozvoje. Nabízí kurzy, semináře, odbornou literaturu, skupinové vzdělávací akce a individuální studijní programy. Činnost akademie vychází z osvědčených principů a zásad moderní andragogiky.

Lektor a jeho kompetence

Lektorem autorských seminářů osobního rozvoje a zakladatelem Akademie Cesty změny je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením nasbíral ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a publicistické činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

Kurzy

Kurzy Akademie Cesty změny jsou kratší vzdělávací pořady pro veřejnost. Probíhají zábavnou a přístupnou formou lektorského výkladu s vizuálním doprovodem. Délka kurzu je obvykle 75 min. Podrobnější informace o tématické nabídce vzdělávacích kurzů naleznete ZDE.

Semináře

Semináře Akademie Cesty změny jsou tématicky zaměřené vzdělávací pořady pro veřejnost. Probíhají zábavnou a přístupnou formou lektorského výkladu s multimediálním doprovodem. Obvykle seminář probíhá ve fázích: výklad – vysvětlení – ukázka – inspirace. Zvláštní důraz je kladen na vytváření efektivní paměťové stopy s akcentem THM („take home message“). Délka semináře je přibližně 6 hod. Podrobnější informace o tématické nabídce vzdělávacích seminářů naleznete ZDE.

Kdo se může účastnit

Veřejných akcí Akademie Cesty změny se může účastnit každý zájemce, který uhradí účastnický poplatek a bude dodržovat všeobecné pořadatelské pokyny. Účast není omezena věkem ani dosaženým vzděláním. Kalendář akcí, na které se můžete přihlásit, naleznete ZDE.

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete buď v elektronickém formuláři, mailem: [email protected] nebo telefonicky (SMS) 722 722 777.

Vyberte si z nabídky seminářů a kurzů