Čtyři klíče – Úspěšné techniky osobního rozvoje

Obsah semináře

Techniky plánování úspěchu ● vizualizace cílů ● tvorba scénářů úspěchu ● osobní rozvojový plán

Techniky pozitivní autosugesce ● fungování mozku ● práce s podvědomím ● vnitřní programování

Techniky kreativního myšlení ● teorie přání ● myšlenkové mapy ● význam změny myšlení pro změnu chování

Techniky efektivního jednání ● management času ● management úkolů ● prokrastinace ● metodika emocionálního a racionálního rozhodování ● THM: vize-plán-realizace-kontrola

Průběh semináře

Seminář je rozdělen na dopolední a odpolední část. Každá část trvá cca 3 hodiny. Jádro tvoří čtyři tématické oblasti – viz obsah semináře. Každá tématická oblast obsahuje teoretickou a praktickou část.

Proč se zúčastnit

Na semináři si rozšíříte znalosti o úspěšných technikách osobního rozvoje, které lze praktikovat v osobním i pracovním životě

V teoretické části se dozvíte, na jakém principu techniky osobního rozvoje fungují a k čemu slouží

V praktické části získáte zajímavé konkrétní zkušenosti a ze semináře si odnesete inspiraci pro svůj další osobní rozvoj

Přihláška na seminář

Líbí se vám téma semináře a chcete se přihlásit? Prohlédněte si termíny a místa konání v sekci Kalendář ZDE