Pravidla úspěchu – seminář o tvorbě efektivní strategie a taktiky pro úspěšný život

Obsah semináře

Strategická definice úspěchu a neúspěchu ● kdo určuje pravidla hry ● Maslowova pyramida potřeb ● kritické myšlení ● emoční management ● taktika situační interpretace ● srovnávací měřítko ● metodika objektivního a subjektivního hodnocení úspěchu

Scénáře úspěchu ● Formulace a konkretizace cílových stavů ● vizualizace a materializace cílů ● hodnotící klíč ● kazuistika

Strategie a taktika vnitřního úspěchu ● průzkum a rozbor vnitřního stavu ● definice cílů ● formulace cesty změny ● měření, hodnocení a interpreatace výsledků

Strategie a taktika vnějšího úspěchu ● průzkum a rozbor vnějšího prostředí ● definice cílů ● formulace cesty změny ● měření, hodnocení a interpretace výsledků

Průběh semináře

Seminář je rozdělen na dopolední a odpolední část. Každá část trvá cca 3 hodiny. Jádro tvoří čtyři tématické oblasti – viz obsah semináře. Každá tématická oblast obsahuje teoretickou a praktickou část.

Proč se zúčastnit

Na semináři si rozšíříte znalosti o úspěšných technikách osobního rozvoje, které lze praktikovat v osobním i pracovním životě

V teoretické části se dozvíte, na jakém principu techniky osobního rozvoje fungují a k čemu slouží

V praktické části získáte zajímavé konkrétní zkušenosti a ze semináře si odnesete inspiraci pro svůj další osobní rozvoj

Přihláška na seminář

Líbí se vám téma semináře a chcete se přihlásit? Prohlédněte si termíny a místa konání v sekci Kalendář ZDE