Světlo v hlavě – seminář o pozitivní transformaci myšlení prostřednictvím změn podvědomých vzorců chování

Obsah semináře

Funkce vědomí a podvědomí ● principy racionálního a emocionálního jednání ● mozek a jeho funkční části ● psychoanalýza ● skupinová a individuální emoční inteligence ● Teorie racionální volby ● efekt motýlích křídel ● metoda kaizen

Průzkum a vnitřní analýza ● inventura hlavy ● identifikace vzorců chování ● sebehodnocení jako strategické východisko transformace osobnosti ● formulace transformačních potřeb a cílů

Pozitivní transformace ● cesta změny ● taktické metody vnitřní a vnější transformace ● Kognitivní priming a teorie rámování ● přeprogramování ● kazuistika

Změny myšlení a jednání ● emoce a sebeovládání ● vnitřní a vnější projevy transformace ● hodnocení dosažených výsledků a jejich interpretace

Průběh semináře

Seminář je rozdělen na dopolední a odpolední část. Každá část trvá cca 3 hodiny. Jádro tvoří čtyři tématické oblasti – viz obsah semináře. Každá tématická oblast obsahuje teoretickou a praktickou část.

Proč se zúčastnit

Na semináři si rozšíříte znalosti o úspěšných technikách osobního rozvoje, které lze praktikovat v osobním i pracovním životě

V teoretické části se dozvíte, na jakém principu techniky osobního rozvoje fungují a k čemu slouží

V praktické části získáte zajímavé konkrétní zkušenosti a ze semináře si odnesete inspiraci pro svůj další osobní rozvoj

Přihláška na seminář

Líbí se vám téma semináře a chcete se přihlásit? Prohlédněte si termíny a místa konání v sekci Kalendář ZDE