2021-04-13 Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se veřejné organizované akce mohou konat. Pouze se… Více v sekci Studijní oddělení

Proč se zúčastnit

● rozšíříte si užitečné znalosti
● získáte aplikační dovednosti
● posílíte energii a pozitivní motivaci

Co získáte

● hlubší vědomosti a přehled
● prakticky využitelné postupy
● novou inspiraci pro svůj rozvoj

Zajímají vás moderní techniky
osobního rozvoje?

Toužíte získat užitečné znalosti
a praktické dovednosti?

Vítejte v Akademii Cesty změny

Kreativní semináře, přednášky a kurzy akademie jsou určeny všem cílevědomým zájemcům o úspěšný osobní rozvoj. Naše akce probíhají pravidelně na řadě míst po celé republice. Přijďte se poučit a inspirovat. Objevte nové znalosti a schopnosti. Zařaďte si pořady naší akademie do svého individuálního systému celoživotního vzdělávání. Srozumitelnou a zábavnou formou si rozšíříte znalosti o zajímavých technikách, které lze úspěšně použít v osobním i pracovním životě.

Lektor a jeho kompetence

Lektorem autorských seminářů osobního rozvoje a zakladatelem Akademie Cesty změny je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a konzultantské činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

Naše vize a poslání

Logo Akademie Cesty změny se jmenuje příznačně Světlo v hlavě. Charakterizuje základní poslání a vizi akademie. Chceme rozsvěcovat světlo v hlavě. Osobní rozvoj člověka chápeme jako cestu, cestu pozitivní změny. Baví nás vzdělávat sebe i vzdělávat druhé. Ve světě moderní andragogiky vyhledáváme nová atraktivní témata a předáváme je všem, kteří si uvědomují hodnotu vlastního osobního rozvoje.

„Naučíme vás dělat to, co jste dosud nedělali,
abyste dokázali zvládnout to, co jste dosud nezvládli.“

Proč se zúčastnit

Na seminářích si rozšíříte si užitečné znalosti, získáte nové aplikační dovednosti a posílíte svou pozitivní energii i motivaci.

Kde a jak se přihlásit

Pro individuální účast se můžete přihlásit na některý z veřejných termínů, které jsou průběžně aktualizovány v Kalendáři.
Pro skupinovou účast si můžete dohodnout vlastní termín na: [email protected]
a seminář proběhne přímo u vás.

Co si odnesete

Odnesete si hlubší vědomosti a přehled
o fungování lidského myšlení, postupy využitelné v osobním i profesním životě
a také novou inspiraci pro svůj další rozvoj.


7 benefitů kreativních seminářů a kurzů osobního rozvoje v Akademii Cesty změny

  • zajímavá témata vysvětlená srozumitelnou formou
  • nové a rozšířené znalosti
  • příjemná atmosféra v motivačním studijním prostředí
  • zkušený lektor se zahraniční univerzitní praxí
  • inspirace pro další individuální rozvoj
  • získané dovednosti využitelné v pracovním i osobním životě
  • dobře zapamatovatelná THM a užitečný handout

Kam dál
Kdy, kde, co a za kolik – vyberte si a přihlaste se >

Do verze pro mobilní zařízení >

akademie, lektor, kompetence, znalost, dovednost, vize, poslání, světlo, dárek, zdarma, aplikace, Hangouts, Meet, učit, zvládnout, andragogika, senátor, vdělávání, kreativní, seminář, kurz