Akademie cesty změny

Akademie cesty změny vznikla v roce 2012. Svým klientům poskytuje vzdělávací služby zaměřené na prohlubování znalostí a schopností v oblasti osobního rozvoje.

Nabízí veřejné kurzy a semináře, odbornou literaturu, studijní programy a vzdělávací akce. Logo Akademie cesty změny se jmenuje příznačně Světlo v hlavě. Charakterizuje základní poslání a vizi akademie. Chceme rozsvěcovat světlo v hlavě. Osobní rozvoj člověka chápeme jako cestu, cestu pozitivní změny. Baví nás vzdělávat sebe i vzdělávat druhé. Ve světě moderní andragogiky vyhledáváme nová atraktivní témata a předáváme je všem, kteří si uvědomují hodnotu vlastního osobního rozvoje.

Pořady Akademie cesty změny probíhají na řadě míst po celé ČR.

Naše vzdělávací pořady se snažíme pravidelně pořádat ve všech regionech. Pro víkendové campy vyhledáváme atraktivní lokality. Tématická náplň akademie vychází z principů aplikované psychologie a moderní andragogiky.

Lektor a jeho kompetence

Zakladatelem Akademie cesty změny a lektorem autorských seminářů osobního rozvoje je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku (Gastdozentur na ASH v Berlíně). Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni.

Tvorba

Věnuje se pedagogické, literární a publicistické činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

Kde pořady probíhají?

Pořady akademie probíhají pravidelně na řadě míst po celé republice. Obvykle se jedná o tématické cykly, které se průběžně doplňují. Aktuální pořady a lokality jsou uvedeny v Kalendáři.

Kdo se pořadů účastní?

Pořadů akademie se nejčastěji účastní motivovaní lidé mladší a střední generace, často ve dvou. Rádi přivítáme i menší skupiny.
Pro větší skupiny je možno dohodnout individuální termín.

Jaké jsou formáty pořadů?

Formáty pořadů reflektují tématickou náplň a potřeby účastníků. Základním formátem jsou kreativní semináře, časově nejkratší jsou kurzy. Nejpodrobnějším formátem jsou tréningové campy.

Kdy se pořady konají ?

Kurzy probíhají obvykle v podvečer během pracovního týdne. Semináře a tréningové campy mají individuální režim.

Proč se přihlásit?

  • rozšíříte si užitečné znalosti
  • získáte nové aplikační dovednosti
  • posílíte svou tvůrčí energii a pozitivní motivaci

Co si můžete odnést?

  • hlubší vědomosti a přehled o fungování lidské mysli
  • prakticky využitelné aplikace v osobním i profesním životě
  • novou inspiraci pro svůj další rozvoj

V sekci Kalendář naleznete aktuálně vypsané termíny pořadů.
U každého pořadu najdete tématický obsah, způsob přihlášky a platby.

Přejděte do Kalendáře, vyberte si pořad a přihlaste se >

cestyzmeny.cz ● Vzdělávací semináře a kurzy osobního rozvoje ● aplikovaná psychologie

Lektor: Ing. Petr Šika tel. 722 722 777, Majitel: J. Taubrová, IČ 40027601, DIČ CZ6355241651
© 2012-2022 Všechna práva vyhrazena