Akademie cesty změny

Akademie cesty změny vznikla v roce 2012. Svým klientům poskytuje vzdělávací služby zaměřené na prohlubování znalostí a schopností v oblasti osobního rozvoje. Nabízí veřejné kurzy a semináře, odbornou literaturu, vzdělávací akce pro uzavřené skupiny a individuální studijní programy.

Nejžádanější seminář: Čtyři klíče osobního rozvoje
Oblíbené kurzy: Scénáře úspěchu a Kreativní plán osobního rozvoje
Nový seminář: Světlo v hlavě

Pořady akademie probíhají na řadě míst po celé ČR. Tématická náplň akademie vychází z principů aplikované psychologie a moderní andragogiky.

 • kurzy, semináře a přednášky pro veřejnost
 • semináře pro zájmové skupiny
 • individuální tématické poradenství

Lektor a jeho kompetence

Zakladatelem Akademie cesty změny a lektorem autorských seminářů osobního rozvoje je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku (Gastdozentur na ASH v Berlíně). Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a publicistické činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

 • zkušený pedagog v oblasti andragogiky se zaměřením na reminiscenční terapii, transformační psychologii a strategické rozvojové plánování
 • Autor a editor odborných textů, publikací a multimediálních pořadů
 • Vedoucí bakalářských a doktorandských prací

Kde pořady probíhají?

Pořady akademie probíhají pravidelně na řadě míst po celé republice. Obvykle se jedná o tématické cykly, které se průběžně doplňují. Aktuální pořady a lokality jsou uvedeny v Kalendáři.

Kdo se pořadů účastní?

Pořadů akademie se nejčastěji účastní motivovaní lidé mladší a střední generace, často ve dvou. Rádi přivítáme i menší skupiny.
Pro větší skupiny je možno dohodnout individuální termín.

Jaké jsou formáty pořadů?

Formáty pořadů reflektují tématickou náplň a potřeby účastníků. Základním formátem jsou kreativní semináře, časově nejkratší jsou kurzy. Nejpodrobnějším formátem jsou tréningové campy.

Kdy se pořady konají ?

Kurzy probíhají obvykle v podvečer během pracovního týdne. Semináře jsou půldenní, denní a víkendové. Tréningové campy mají individuální režim.

Proč se přihlásit?

 • rozšíříte si užitečné znalosti
 • získáte nové aplikační dovednosti
 • posílíte svou tvůrčí energii a pozitivní motivaci

Co si můžete odnést?

 • hlubší vědomosti a přehled o fungování lidské mysli
 • prakticky využitelné aplikace v osobním i profesním životě
 • novou inspiraci pro svůj další rozvoj

V sekci Kalendář naleznete aktuálně vypsané termíny pořadů.
U každého pořadu najdete tématický obsah, způsob přihlášky a platby.

Přejděte do Kalendáře, vyberte si pořad a přihlaste se >

cestyzmeny.cz ● Vzdělávací semináře a kurzy osobního rozvoje ● aplikovaná psychologie