Semináře Akademie cesty změny

Semináře Akademie cesty změny tvoří základní osnovu naší nabídky. Konají se obvykle o víkendu.
Mají teoretickou a praktickou část. Probíhají v příjemné motivační atmosféře. V ceně je zahrnuto vedle vlastního lektorného také občerstvení, studijní a poznámkové materiály.

Přehled seminářů

Čtyři klíče osobního rozvoje

Seminář výuky úspěšných technik osobního rozvoje

 • 1. klíč: Techniky plánování úspěchu ● vizualizace cílů ● tvorba scénářů úspěchu ● osobní rozvojový plán
 • 2. klíč: Techniky pozitivního sebeovládání ● fungování mozku ● práce s podvědomím ● autosugesce a vnitřní programování
 • 3. klíč: Techniky kreativního myšlení ● teorie přání ● myšlenkové mapy ● význam změny myšlení pro změnu chování
 • 4. klíč: Techniky efektivního jednání ● management času ● management úkolů ● prokrastinace ● metodika emocionálního a racionálního rozhodování ● THM: vize-plán-realizace-kontrola

Aktuální termíny Přihláška ►

Pravidla úspěchu

Seminář o tvorbě efektivní strategie a taktiky pro úspěšný život

 • Tajemství úspěchu ● kdo určuje pravidla hry ● Maslowova pyramida potřeb ● kritické myšlení ● emoční management ● taktika situační interpretace ● srovnávací měřítko ● objektivní a subjektivní hodnocení úspěchu
 • Strategie a taktika vnitřního úspěchu ● průzkum a rozbor vnitřního stavu ● definice cílů ● formulace cesty změny ● měření, hodnocení a interpreatace výsledků
 • Strategie a taktika vnějšího úspěchu ● průzkum a rozbor vnějšího prostředí ● definice cílů ● formulace cesty změny ● měření, hodnocení a interpretace výsledků
 • Scénář úspěchu ● Formulace a konkretizace cílových stavů ● vizualizace a materializace cílů ● hodnotící klíč ● kazuistika

Aktuální termíny Přihláška ►

Cesty změny

Seminář o způsobech efektivního řízení změn v životě člověka

 • Změna myšlení ● základní krok, který je iniciátorem dalšího vývoj
 • Změna chování ● příčiny a důsledky změn myšlení ve změně chování
 • Změna prostředí ● materializace změn chování hmotném projevu změny prostředí
 • Změna žití ● dosažení cílového stavu celkové pozitivní změny a zlepšení kvality života

Aktuální termíny Přihláška ►

Světlo v hlavě

Seminář o pozitivní transformaci myšlení prostřednictvím změn myšlenkových vzorců chování

 • Funkce vědomí a podvědomí ● principy racionálního a emocionálního jednání ● mozek a jeho funkční části ● psychoanalýza ● skupinová a individuální emoční inteligence ● Teorie racionální volby ● efekt motýlích křídel ● metoda Kaizen
 • Průzkum a vnitřní analýza ● inventura hlavy ● identifikace vzorců chování ● sebehodnocení jako strategické východisko transformace osobnosti ● formulace transformačních potřeb a cílů
 • Pozitivní transformace ● cesta změny ● taktické metody vnitřní a vnější transformace ● Kognitivní priming a teorie rámování ● přeprogramování ● kazuistika
 • Změny myšlení a jednání ● emoce a sebeovládání ● vnitřní a vnější projevy transformace ● hodnocení dosažených výsledků a jejich interpretace

Aktuální termíny Přihláška ►

Sedm světů

PREMIUMSeminář zaměřený na osvojení principů unikátního systému komplexního osobního rozvoje.

● svět fyzický ● svět duševní ● svět pracovní ● svět osobní ● svět ekonomický ● svět sociální ● svět harmonické jednoty

Aktuální termíny Přihláška ►

Lektor

Zakladatelem Akademie cesty změny a lektorem autorských seminářů osobního rozvoje je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a publicistické činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.


7 benefitů kreativních seminářů a kurzů osobního rozvoje v Akademii cesty změny

 • zajímavá témata vysvětlená srozumitelnou formou
 • nové a rozšířené znalosti
 • příjemná atmosféra v motivačním studijním prostředí
 • zkušený lektor se zahraniční univerzitní praxí
 • inspirace pro další individuální rozvoj
 • získané dovednosti využitelné v pracovním i osobním životě
 • dobře zapamatovatelná THM a užitečný handout

Kam dál
Kdy, kde, co a za kolik – vyberte si a přihlaste se >